OTOPARK İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ KURULDU

Kamu ve özel sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla otoparkçıların merkezi olacak “Otopark İşletmecileri Derneği” kuruldu. Derneğin ilk kongresi İBB Florya sosyaltesislerinde gerçekleştirildi. Otopark işletmeciliği ve yatırımı yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarını tek çatı altında toplamayı hedeflemektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi BURBAK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BELDE, Kayseri BüyükşehirBelediyesi İMAR, PARKTURK, POLARIS PARK, T-PARK ve diğer üye kuruluş temsilcilerininkatıldığı kongrede dernek başkanlığına oy birliğiyle İSPARK Genel Müdürü MehmetÇevik seçildi.

Kongrenin ardından söz alan Çevik, İSPARK’ın hayata geçirdiği yatırım ve projelerle sektörün öncü bir kuruluşu haline geldiğini belirtti. Ulaşım araçlarının otopark sorununa kalıcı ve teknolojik çözümler sunduklarını ifade eden Çevik,“Kurduğumuz dernekle yeni ve farklı çözümlerin adresi olacağız. Kamu ve özelsektörün birlikte hareket etmesi bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra hızlıve kaliteli otopark hizmetini de getirecektir. Kentlerin ortak sorunu otoparkalanlarının yetersiz olması. Bizler teknolojik ve kalıcı projelerle elbirliğiyle bu duruma çözüm üreteceğiz. Tabi bunları yaparken yasa veyönetmelikte farklı uygulamaların da önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmasını sağlayacağız.” dedi.

Ulaşım araçlarının park çözümlerine yönelik strateji ve proje geliştirmek, otopark ve sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe paylaşmak, yönetmelik ve yasal mevzuatların belirleyici bir şekilde uygulanması sağlamak amacıyla işletmecilikyapan kamu ve özel sektörü bir çatı altında birleştiren “Türkiye Otopark İşletmecileri Derneği” otoparkçılığın merkezi olacak.

Kurulandernekle; üyeler arasında mesleki deneyim, karşılıklı destek, mesleki park kuruluşları arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak, otopark ve kentsel hareketlilik ile ilgili önlem ve çözümler, ulaşım araçlarına yönelik park çözümleri gibi bir çok konuda işbirliğine gidilecek.